Logo

Menu

Soups Salads Classic pizzas Spicy pizzas Seafood pizzas Recommended pizzas Vegetarian pizzas Pasta Risottos Drinks Desserts Gnocchi & specialities

Seafood pizzas

#54 Al Salmone
$8.00
mozzarella, salmon, oregano, tomato sauce, cream
Seafood pizzas 520g 1,4,7
#43 Fantasia
$7.50
gorgonzola cheese, mozzarella, black olives, tuna, oregano, tomato sauce, fresh tomatoes
Seafood pizzas 510g 1,4,7
#37 Frutti di Mare
$9.50
mozzarella, sea food, oregano, tomato sauce
Seafood pizzas 470g 1,2,4,7
#14 Tonno I.
$6.50
mozzarella, tuna, onion, oregano, tomato sauce
Seafood pizzas 480g 1,4,7